Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   ที่ทำการ
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางเศรษฐกิจ
   สภาพทางสังคม
   การบริการทางสังคม
 
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนดำเนินการประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
   คู่มือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้ดบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
วัดถ้ำหินศิลาเตียบ
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 701 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่  ธันวาคม
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว : วัดถ้ำศิลาเตียบ เดิมเป็นวัดเก่าแก่ปรากฏชื่ออยู่ในตำนานศรีวิชัยว่า วัดหินเตียบ ต่อมาได้กลายเป็นวัดร้างเนื่องจากการคมนาคมเข้าถึงด้วยความลำบาก ได้รับการยกขึ้นจาก วัดร้างเป็นวัดมีพระจำพรรษาเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๙ และได้ร้างไปอีก และคงอยู่ในสภาพของวัดร้างมาตลอด จวบจนปี พ.ศ.๒๕๒๕ พระครูสีลธรรมโสภิต (ในสมัยยังเป็น พระชนก เตชธมฺโม) ได้เข้ามาพัฒนาบูรณะขึ้นมาจนเป็นวัดอีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ จนถึงปัจจุบัน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระใหญ่รูปที่ ๒ พระเชฏฐ์ รูปที่ 3 พระเชื่อม รูปที่ ๔ พระผัน จิตฺตปาโลรูปที่ ๕ พระครูศีลธรรมโสภิต พ.ศ.๒๕๓๕ ปัจจุบัน
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
   ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84170  โทรศัพท์ : 077-274331 โทรสาร : 077-274331
   Copyright © 2019. www.wang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs